Uitnodiging JAV maandag 26 juni 2023

Geplaatst 31-05-2023

Geplaatst door Webmaster

Categorie Bestuur

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Korfbalvereniging Fortissimo te IJsselstein je uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.) op maandag 26 juni 2023, aanvang 19.45 uur, in onze kantine op sportpark IJsseloever. 
 

Indien het aantal statutaire vereiste leden niet aanwezig is, wordt de nieuwe vergadering ingepland op maandag 26 juni 2023 om 20.00 uur.
 

Aanwezigheid
Wij willen je er op attenderen dat ieder lid van 16 jaar en ouder verplicht is de J.A.V. bij te wonen. Indien je om dringende reden toch verstek moet laten gaan, verzoeken we je vriendelijk dit uiterlijk 19 juni door te geven d.m.v. een mail aan secretaris.fortissimo@gmail.com.

 

Vergaderstukken
Uiterlijk 12 juni kan je op de website onder bestuursstukken (na inloggen) de agenda en de stukken vinden die wij gaan behandelen en waarover een besluit moet worden genomen.

 

Voorstellen ter behandeling
Voorstellen ter behandeling tijdens de J.A.V., die passend zijn binnen de uitgangspunten van de J.A.V., dienen uiterlijk 05 juni schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Dit kun je doen d.m.v. een mail aan secretaris.fortissimo@gmail.com.

 

Graag zien we jullie 26 juni!
 

Namens het bestuur,
Mariska van der Vegt-Zwambag, secretaris

Jarigen

  • Danny Bommeljé
  • Demi Rijke
  • Wim van Dijk

Kamp 2024

Sponsors: