Vertrouwenspersoon

Functiomschrijving vertrouwenspersoon (VP) De VP is binnen Fortissimo het eerste aanspreekpunt voor een ieder die te maken heeft met ongewenst gedrag waaronder seksuele intimidatie. De VP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc. De VP biedt binnen de club een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. De VP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VP denkt daarnaast actief met het bestuur mee en stimuleert het bestuur over preventief beleid. De VP heeft een neutrale positie. Bij een probleem of incident maakt de VP melding bij het bestuur, waar gepast anoniem. Alle informatie die met de VP wordt gedeeld is vertrouwelijk en blijft zoveel als mogelijk anoniem. Voor meer informatie zie de uitgebreide beschrijving onder het kopje Bestuursstukken.

Jarigen

  • Simone de Waal

JAV 2024

Sponsors: