Bestuurlijk Natuurlijk januari 2024

Geplaatst 17-01-2024

Geplaatst door Johan Boer

Categorie Bestuur

Bestuurlijk Natuurlijk januari 2024

De eerste bestuursvergadering van 2024 is inmiddels achter de rug.  Het is wat aan de late kant, maar we wensen iedereen natuurlijk een geweldig mooi 2024 toe.
We beginnen deze “Bestuurlijk Natuurlijk” met wat er zich na de vergadering afspeelde: Na de vergadering zijn Annemiek en ondergetekende naar de sporthal gefietst omdat Bert een mededeling aan de selectie ging doen waar ons inziens het bestuur bij aanwezig moest zijn. Bert heeft aan de selectie medegedeeld dat hij in het volgend seizoen geen hoofdtrainer/coach van Fortissimo meer zal zijn. Het bestuur begrijpt waarom Bert tot deze keuze is gekomen en respecteert zijn beslissing, maar betreurt wel de gang van zaken die geleid heeft tot het maken van deze keuze. Bert maakt het lopende seizoen bij Fortissimo af en dat waarderen we zeer.

De komende tijd hopen we met Bert nog de nodige punten binnen te slepen en zowel in de zaal als op het veld een mooi resultaat neer te zetten.

Bij de bestuursvergadering was Menno van de Veen aangehaakt om de taken van Nadine als bestuurslid over te nemen. Nadine gaat het de komende maanden met Fortissimo-verlof vanwege haar zwangerschap.

Inhoudelijk hebben we in deze vergadering een en ander voorbesproken voor de vrijwilligersavond van 2 maart en bij deze alvast een oproep aan alle vrijwilligers om dan te komen natuurlijk. Verder hebben we aandacht besteed aan het opstellen van een beleidsplan voor de periode 2024-2029.  Ook het onderwerp "veilig sportklimaat" stond op de agenda. In het kader daarvan zijn we een (korte en krachtige) klachtenprocedure aan het opstellen en gaat Annemiek naar een informatieavond over veilig sportklimaat. Die informatieavond is een vervolg voor bestuursleden op de avonden waar Alwin en Roos tijd aan besteed hebben als vertrouwenspersonen. Ook zijn er operationele agendapunten aan bod gekomen zoals ons nieuwe energie-contract voor electriciteit, het in eigen beheer nemen van de water- en gas contract en de sponsoring van de nieuwe trainingspakken van de selectie.

Johan.

Jarigen

  • Martijn Sprangers

JAV 2024

Sponsors: